Małe ząbki- duży problem

Wśród problemów zdrowotnych występujących u wielu gatunków małych ssaków utrzymywanych w domu, choroby zębów są przyczyną poważnych i dość częstych dolegliwości. Specyfika tych problemów wynika z określonej budowy zębów u …